úlohy

hispanaktiv

© 2004 - 2012 ESPAÑOL PARA TI

 

versión españolaenglish versionon-line slovensko-španielsky a španielsko-slovenský slovníklogotipo Instituto Cervantes facebook

Stiahni si užitočný program pre počítač. V pravidelných intervaloch ti bude ukazovať v pravom dolnom rohu španielske slovíčko so slovenským prekladom. Stačí nainštalovať (heslo: parati), nastaviť interval ukazovania a zvoliť si textový súbor. (Môžete si vytvárať aj vlastné .txt súbory: na jednom riadku je jedno slovné spojenie oddelené bodkočiarkou). Autor: Martin Horňáček. Vďaka.

úlohy
V tejto sekcii nájde študent/ka informácie o najnovších domácich úlohách.

slovna zasoba

PRISMA A1
1. lekcia 5. lekcia 9. lekcia
2. lekcia 6. lekcia 10. lekcia
3. lekcia 7. lekcia 11. lekcia
4. lekcia 8. lekcia 12. lekcia

 

 


slovna zasoba doplnkova
www.languageguide.org

languageguide.org
abeceda kuchyňa I. doprava
pozdravy kuchyňa II. ovocie
číslovky spálňa zelenina
farby kúpeľňa I. ľudské telo I.
Španielsko kúpeľňa II. ľudské telo II.
časti domu rodina škola
obývačka oblečenie muža kancelária
jedáleň oblečenie ženy mesto

Stiahnite si základnú slovnú zásobu učebnice Embarque (autor: Peter Gschweng, oxico.sk)