Aula internacional 2 zohľadňuje požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, kombinuje moderný prístup k výučbe jazykov s prístupom odpovedajúcim potrebám a požiadavkám študenta.

Tento diel sa skladá z 12 lekcií a zodpovedá učivu na jeden školský rok pri 3 hodinovej týždennej dotácii. Jednotlivé lekcie spolu tematicky nesúvisia, takže si vyučujúci dokáže vyskladať tematický plán tak, ako mu najlepšie vyhovuje.

Učebnicu dostávajú študenti našich prezenčných kurzov už v cene kurzu, buď ako noví študenti alebo ako stáli pri prechode z nižšej úrovne, teda si ju nemusia zháňať v kníhkupectvách

 • obsah (v španielčine) a ukážka lekcie
 • ukážka audio nahrávky
 • slovná zásoba učebnice
 • ukážka zo sekcie VIAC KULTÚRY
 • ukážka zo sekcie VIAC GRAMATIKY

 

 • Učebnica Aula internacional 2 študentovi umožní ponoriť sa do španielčiny prirodzeným, jednoduchým a motivujúcim spôsobom.
 • Učebnica obsahuje aj pracovný zošit, ukážky autentických španielskych textov, prehľadný a logický gramatický súhrn a CD s nahrávkami.
 • Štruktúra každej lekcie je rozdelená do týchto priečinkov: POROZUMIEŤ, OBJAVIŤ A UVAŽOVAŤ, PRECVIČOVAŤ A KOMUNIKOVAŤ A CESTOVAŤ, a usiluje sa obsiahnuť učenie sa jazyka prirodzeným spôsobom.
 • Každá z dvanástich lekcií ústi do veľkej záverečnej úlohy, ktorú študenti vypracúvajú najskôr samostatne a neskôr v rámci miniskupín prostredníctvom miniscénky, dialógu, prezentácie a hodnotenia úloh iných miniskupín rozvíjajú aj nielen jazykové, ale aj neverbálne a kultúrno-spoločenské prostriedky.
 • Priečinky VIAC CVIČENÍ (pracovný zošit včlenený do učebnice) a VIAC GRAMATIKY a VIAC KULTÚRY (zbierka autentických textov) prinášajú flexibilitu a pomáhajú učebnicu využívať aj samostatne mimo vyučovania.
 • Množstvo interaktívnych cvičení a úloh online priamo na webe vydavateľstva (stačí kliknúť vpravo hore na online cvičenia španielčiny), videá a audio nahrávky ku každej lekcii ako aj prehľadne zhrnutá slovná zásoba z každej lekcie vo forme pdf.online cvičenia k učebnici Aula internacional 2