Aula internacional 5 (B2.2)

Home / ucebnice1 / Aula internacional 5 (B2.2)

Aula internacional 5 zohľadňuje

požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, kombinuje moderný prístup k výučbe jazykov s prístupom odpovedajúcim potrebám a požiadavkám študenta.

Učebnicu dostávajú študenti našich prezenčných kurzov už v cene kurzu, buď ako noví študenti alebo ako stáli pri prechode z nižšej úrovne, teda si ju nemusia zháňať v kníhkupectvách

Tento diel sa skladá zo 6 lekcií a zodpovedá učivu na jeden semester pri dvojhodinovej týždennej dotácii. Jednotlivé lekcie spolu tematicky nesúvisia, takže si vyučujúci dokáže vyskladať tematický plán tak, ako mu najlepšie vyhovuje.

 

obsah (v španielčine) a ukážka lekcie

  • Učebnica Aula internacional 5 študentovi umožní ponoriť sa do španielčiny prirodzeným, jednoduchým a motivujúcim spôsobom.
  • Učebnica obsahuje aj pracovný zošit, ukážky autentických španielskych textov, prehľadný a logický gramatický súhrn a CD s nahrávkami.
  • Štruktúra každej lekcie je rozdelená do týchto priečinkov: POROZUMIEŤ, OBJAVIŤ A UVAŽOVAŤ, PRECVIČOVAŤ A KOMUNIKOVAŤ A CESTOVAŤ, a usiluje sa obsiahnuť učenie sa jazyka prirodzeným spôsobom.
  • Každá z dvanástich lekcií ústi do veľkej záverečnej úlohy, ktorú študenti vypracúvajú najskôr samostatne a neskôr v rámci miniskupín prostredníctvom miniscénky, dialógu, prezentácie a hodnotenia úloh iných miniskupín rozvíjajú aj nielen jazykové, ale aj neverbálne a kultúrno-spoločenské prostriedky.
  • Priečinky VIAC CVIČENÍ (pracovný zošit včlenený do učebnice) a VIAC GRAMATIKY a VIAC KULTÚRY (zbierka autentických textov) prinášajú flexibilitu a pomáhajú učebnicu využívať aj samostatne mimo vyučovania.
  • Množstvo interaktívnych cvičení a úloh online priamo na webe vydavateľstva (stačí kliknúť vpravo hore na online cvičenia španielčiny), videá a audio nahrávky ku každej lekcii ako aj prehľadne zhrnutá slovná zásoba z každej lekcie vo forme pdf.

 

online cvičenia k učebnici Aula internacional 5 nájde študent po prihlásení (potrebná registrácia) na stránke: campus.difusion.com