Kurz španielčiny pre začiatočníkov A1

Kurz španielčiny pre začiatočníkov A1

slovná zásoba: číslovky 0-100, základné slová a frázy potrebné na prežitie na hodine španielčiny bez použitia materinského jazyka