Večerný kurz španielčiny pre mierne pokročilých A2

€180.00

Zatiaľ sa nik neprihlásil na tento kurz.

Kedy?
25. september – 20. december 2017 (50 vyučovacích hodín, okrem 1. novembra)

O koľkej?
každý pondelok a streda 18:35 – 20:05

Ako často?
2 x 2 vyučovacie hodiny (45 minútové) týždenne

Kto učí?
skúsený, kvalifikovaný slovenský učiteľ španielčiny

Pre koho?
študenti na ukončenej úrovni A1 (aj cudzinci bez slovenčiny) / ak nepoznáš svoju úroveň, otestuj sa!

Za koľko?
noví študenti 180 eur (50 h x 3,60 eur/hod), stáli študenti 165 eur (50 h x 3,30 eur/hod)

Z čoho sa učí?
učebnica španielčiny Aventura 2 (+ čítanka) v cene kurzu

Kde?
Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, 821 08 Bratislava

 • Téma 1 

  V tejto lekcii pôjdeme na dovolenku a ubytujeme sa v hoteli. Preto sa naučíme:

  0/7
  • opísať hotel, hotelové služby a izbu, rezervovať si ubytovanie
  • dávať pokyny, rady a odporúčania vo formálnych situáciách
  • porozumieť výstražným, príkaz. a zákaz. značkám, opísať stav vecí a miest
  • požiadať o pomoc a službu
  • Slovná zásoba: frázy spojené s rezervovaním ubytovania, hotelové služby a hotelová izba, výrazy spojené s prípravou cesty, príd. mená opisujúce stavy vecí a miest
  • Gramatika: rozkazovací spôsob, sloveso estar + príd. meno I. (stavy vecí a miest), väzba al + neurčitok, predložky para a por, predložka a na vyjadrenie vzdialenosti, spojky pero a sino
  • Reálie: cestovný ruch na Yucatáne
 • Téma 2 

  V tejto lekcii pôjdeme na nákupy a budeme sa sťažovať. Preto sa naučíme:

  0/8
  • pomenovať niektoré obchody a tovar
  • rozprávať o tom, čo radi nosíte
  • nakupovať oblečenie
  • opísať prácu s webovou stránkou
  • opísať, ako veci vyzerajú, a vyjadriť svoj názor na ne
  • Slovná zásoba: obchody a druhy tovaru, oblečenie a jeho opis, výrazy spojené s on-line nakupovaním, číslovky 100- milión
  • Gramatika: neurčité a záporné zámena a príslovky, (zhrnutie) predmet priamy a nepriamy, zámena priameho a nepriameho predmetu I., sloveso parecer
  • Reálie: Fair Trade a kolumbijská káva
 • Téma 3 

  V tejto lekcii pôjdeme do zoo a pozrieme sa na životné prostredie. Preto sa naučíme:

  0/9
  • povedať, čo je dobré a zlé pre život. prostredie
  • povedať, čo robíte pre životné prostredie
  • vyjadriť svoj názor a súhlas či nesúhlas s názormi druhých
  • vyjadriť, čo robíte v tejto chvíli
  • pomenovať niektoré zvieratá a opísať ich
  • spýtať sa niekoho, ako sa cíti, a opísať vlastné pocity a nálady
  • Slovná zásoba: výrazy na opis životného prostredia, domáce a divé zvieratá, príd. mená vyjadrujúce pocity a nálady, spojkové výrazy
  • Gramatika: gerundium, estar v prít. čase + gerundium, nepravid. slovesá v prítomnom čase jednoduchom (zhrnutie), sloveso estar + prídavné meno II. (stavy osôb)
  • Reálie: Galapágy
 • Téma 4 

  V tejto lekcii sa budeme rozprávať o detstve a iných obdobiach života. Preto sa naučíme:

  0/8
  • rozprávať o detstve a iných obdobiach života
  • opisovať osoby, veci a miesta v minulosti
  • pomenovať niektoré bežne používané vynalézy a hovoriť o tom, ako zmenili náš život
  • reagovať na správy
  • porovnať minulý a súčasný život
  • Slovná zásoba: témy spojené s detstvom, výrazy charakterizujúce obdobia minulosti, vynálezy a prístroje denného používania, frázy vyjadrujúce údiv, radosť, prekvapenie, ľútosť a hnev
  • Gramatika: imperfektum, slovesné väzby s neurčitkom (estar a punto de, acabar de, volver a, dejar de), tvorenie prísloviek
  • Reálie: Ríša Inkov a Inkovia dnes

0.00 average base on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Napíšte recenziu

 • Please wait...