Habla y Opina

Home / ucebnice1 / Habla y Opina

 

Učebnica španielskej konverzácie ¡Habla y opina! je prvou španielskou učebnicou v Českej republike a na Slovensku, ktorá je venovaná výhradne vyučovaniu konverzácie.

Snahou autorov je predložiť študentom zaujímavé témy a veľké množstvo modifikovaných aktivít, vďaka ktorým môžu vyučujúci prispôsobiť svoje vyučovanie tak, aby vyhovovalo jednotlivým skupinám, ich potrebám, požiadavkám a náladám. Autori veria, že tatko je možné rozvíjať ako plynulosť hovoreného prejavu, tak aj využitie jazyka po všetkých jeho stránkach.

V učebnici nájdete 20 lekcií, v ktorých sú rozvíjané súčasné spoločenské témy, či už sa jedná o vzťahy medzi mužmi a ženami, zdravý spôsob stravovania, ekonimickú krízu alebo vzdelávanie. Každá lekcia obsahuje grafický materiál, texty, podnety na diskusiu, kreslené vtipy a nahrávky, ktoré podnecujú k autentickému rozhovoru založenému na myšlienkovej a názorovej výmene.

Lekcie doplňujú aj cvičenia, ktoré sú určené na precvičovanie pokročilejšej slovnej zásoby.

Učebnia reaguje na moderné potreby vyučovania stredných, jazykových škôl a univerzít.
Vypočujte si aj rozhovor s autorom učebnice a stiahnite si ukážku.

Obsah ¡Habla y Opina!:
Introducción
Fraseológia
Enlaces de interés
1. Educación
2. Supersticiones
3. Maternidad
4. Hombres y mujeres
5. Minorías
6. Homosexualidad
7. Salud
8. Bioética
9. Drogas
10. Alimentación
11. Medio Ambiente
12. Animales
13. Campo y ciudad
14. Inseguridad
15. Transporte
16. Internet
17. Empresa y trabajo
18. Dinero y crisis
19. Publicidad
20. Música