Základné informácie

Naše virtuálne kurzy španielčiny sú určené jednému alebo viacerým študentom v reálnom čase. Sú to zdokonalené prezenčné kurzy v dobe šírenia koronavírusu. V online priestore využívame všetky technologické výdobytky digitálnej doby: video, audio, čet, online cvičenia, skupinové projekty v reálnom čase, interaktívne kvízy a odkazy na zaujímavé web stránky. Samozrejmosťou je aj virtuálna učebnica priamo na stránke vydavateľstva a ďalšie interaktívne cvičenia na webe.

Typy kurzov

Ponúkame ukážkovú hodinu zadarmo pre každého študenta alebo skupinu študentov, kde zistí, či mu daný systém vyučovania vyhovuje. Zároveň si týmto spôsobom overíme rýchlosť internetového pripojenia na oboch stranách. Na základe vlastných potrieb si môžete flexibilne vytvoriť vlastnú skupinu:

  • uno ( 1 študent/ka)
  • duo (2 študenti/tky)
  • mini (3 – 4 študenti/tky)
  • makro (5 – 8 študentov/tiek)

Najväčšou výhodou online kurzov španielčiny je vzájomná interakcia učiteľa a študenta/študentov v reálnom čase, kde sa k vizuálnej a zvukovej stránke vyučovania pripája aj písanie/čítanie naživo v podobe četu (vhodné najmä na učenie sa nových slovíčok v ich písomnej podobe alebo okamžitú opravu chýb). Online priestor využívame úplne na plno, to znamená, že sa všetci navzájom nielen vidíme a počujeme, ale v reálnom čase dokážeme pozerať videá alebo počúvať audio nahrávky. Môžeme napríklad spoločne pracovať na konkrétnom projekte: napríklad sme takto spoločne stihli za hodinu vytvoriť úvodnú stránku nového španielskeho denníka: jeden študent bol zodpovedný za štruktúru a grafiku, ďalšia študentka zohnala to najnovšie zo španielskych médií, iní študenti upravovali titulky a poslední dohliadali na správnu gramatiku.

Uprednostňujeme používanie aplikácie/programu Microsoft Teams, kde sa popri videu, audiu, chatu dajú v reálnom čase zdieľať dokumenty, kvízy, projekty a pracovať na nich. Je tu aj možnosť zobrazovať online rôzne informácie z civilizácie hispanofónnych krajín kliknutím na linky odporúčané učiteľom v podobe obrázkov, textu, audia, videa alebo interaktívnych cvičení. Dolaďujeme nahrávanie hodín, aby sa dali opätovne pustiť buď z mobilu, tabletu alebo počítača.

Nami používané aplikácie fungujú na rôznych typoch nosičov, študent sa môže svojej online hodiny španielčiny zúčastniť v pohodlí domova na svojom PC alebo Macu, prípadne na notebooku na lavičke v parku alebo na tablete alebo smartfóne na chate. Jediným obmedzením je len rýchle internetové pripojenie.

Všetci študenti/tky dostávajú v cene kurzu online/offline jazykovú učebnicu daného kurzu pre tablet, PC alebo Mac podľa výberu študenta spolu s prístupom do virtuálneho prostredia. Zisťujeme možnosti ponúkať v cene kurzu aj offline / online španielsky obojstranný slovník v cene kurzu (typ slovníka závisí od množstva objednanných hodín a materinského jazyka študenta/tky).

Prirodzenou súčasťou nášho vyučovacieho procesu sú aj dynamické učebné materiály, ktoré stále zdokonaľujeme. Učíte nás učiť vás. Každý kurz má v cene okrem prístupu k digitálnej učebnici aj vlastnú virtuálnu podporu na našich webových stránkach, kde si študenti môžu po každej vyučovacej hodine pozrieť aktualizované informácie o tom, čomu sme sa na hodine venovali, aká je domáca úloha, prípadne stiahnuť kópie doplnkových materiálov, vypočuť nahrávky, pozrieť video, ktoré sme videli na hodine alebo si precvičiť nové jazykové javy klinutím na link. Pozrieť si môžete demo stránky začiatočníckeho kurzu.

Technické podmienky konania kurzov

  • rýchle internetové pripojenie a aktívna video kamera, mikrofón a reproduktor / slúchadlá (odporúčame používať slúchadlá s integrovaným mikrofónom, vyhneme sa ozvene a šumom)
  • nainštalovaná najnovšia verzia programu Skype / Microsoft Teams alebo Zoom pre študentom preferovaný typ nosiča (pri skupinových kurzoch je potrebná dohoda na spoločnom jedinom programe/aplikácii
  • aktívne konto v dohodnutom programe/aplikácii
  • pridanie nášho mena (v prípade skupinovej hodiny pridanie mena všetkých zúčastnených študentov) do študentovho adresára kontaktov. Naše meno je: espanolparati alebo info@espanolparati.sk, závisí od konkrétneho programu/aplikácie.
  • v čase konania vyučovania nastaviť stav konta na online

Naši lektori od prvej vyučovacej hodiny komunikujú so študentmi v španielčine (áno, niekedy, najmä u začiatočníkov, je oveľa efektívnejšie vysvetliť pojem v inom jazyku a čas venovať precvičovaniu tohto javu, ale je to posledná možnosť, ku ktorej sa utiekame). Máme radi študentov alebo skupiny študentov zložené z rôznych národností alebo kultúr, lebo nás dokážu obohatiť svojimi tradíciami, skúsenosťami a vyučovanie je tak pestrejšie. Študovali u nás študenti napríklad z Nemecka, Rakúska, Poľska, Arménska, Ukrajiny, Grécka, Belgicka i ďalších krajín.
Praktické podmienky konania kurzov

Cena za kurz

Cena za kurz sa odvíja od týchto faktorov: počet študentov v skupine / dĺžka vyučovacej hodiny / frekvencia vyučovania počas týždňa / celkový počet vyučovacích hodín v jednom kurze. Pre všetky otázky týkajúce sa ceny, konania a rozsahu vyučovania nás neváhajte kontaktovať cez skype (naše meno je: espanolparati) náš kontaktný formulár alebo telefonicky na +421 903 051 995. Tešíme sa na spoločné hodiny španielčiny.

Pozri si aktuálnu ponuku online kurzov: