zdroj: pixabay.com
zdroj: pixabay.com

Základné informácie

Naše virtuálne kurzy španielčiny sú určené jednému alebo viacerým študentom v reálnom čase, ktorým nevyhovuje alebo sa nemôžu zúčastňovať našich prezenčných kurzov španielčiny.

Výhody kurzov

Ponúkame ukážkovú hodinu zadarmo pre každého študenta alebo skupinu študentov, kde zistí, či mu daný systém vyučovania vyhovuje. Zároveň si týmto spôsobom overíme rýchlosť internetového pripojenia na oboch stranách.
Na základe vlastných potrieb si môžete flexibilne vytvoriť vlastnú skupinu:

  • uno ( 1 študent/ka)
  • duo (2 študenti/tky)
  • mini (3 – 4 študenti/tky)
  • makro (5 – 8 študentov/tiek)

Najväčšou výhodou skype kurzov španielčiny je vzájomná interakcia učiteľa a študenta/študentov v reálnom čase, kde sa k vizuálnej a zvukovej stránke vyučovania pripája aj písanie/čítanie naživo v podobe chatu (vhodné najmä na učenie sa nových slovíčok v ich písomnej podobe alebo okamžitú opravu chýb). Ďalšou výhodou je možnosť zobrazovať online rôzne informácie z civilizácie hispanofónnych krajín kliknutím na linky odporúčané učiteľom v podobe obrázkov, textu, audia, videa alebo interaktívnych cvičení.
Keďže skype funguje na rôznych typoch nosičov, študent sa môže svojej skype hodiny španielčiny zúčastniť v pohodlí domova na svojom PC alebo Macu, prípadne na notebooku na lavičke v parku alebo na tablete alebo smartfóne niekde pri čakaní na odlet lietadla. Jediným obmedzením je len rýchle internetové pripojenie.
Všetci študenti/tky dostávajú v cene kurzu online/offline jazykovú učebnicu daného kurzu pre tablet, PC alebo Mac podľa výberu študenta. Takisto získajú aj offline alebo online španielsko slovenský slovník v cene kurzu (typ slovníka závisí od množstva objednanných hodín).

Nezáleží na tom, či sa kurz koná u nás alebo u Vás, prirodzenou súčasťou nášho vyučovacieho procesu sú aj dynamické učebné materiály v podobe audia, videa a webu. Každý kurz má v cene vlastnú virtuálnu podporu na našich webových stránkach, kde si študenti môžu po každej vyučovacej hodine pozrieť aktualizované informácie o tom, čomu sme sa na hodine venovali, aká je domáca úloha, prípadne stiahnuť kópie doplnkových materiálov, vypočuť nahrávky, pozrieť video, ktoré sme videli na hodine alebo si precvičiť nové jazykové javy klinutím na link. Pozrieť si môžete demo stránky začiatočníckeho kurzu.

Technické podmienky konania kurzov

  • rýchle internetové pripojenie a aktívna video kamera, mikrofón a reproduktor / slúchadlá
  • nainštalovaná najnovšia verzia programu skype pre študentom preferovaný typ nosiča (stiahnuť program)
  • aktívne konto v programe skype
  • pridanie nášho skype mena (v prípade skupinovej hodiny pridanie skype mena všetkých zúčastnených študentov) do študentovho adresára kontaktov. Naše skype meno je: espanolparati
  • v čase konania vyučovania nastaviť stav konta na online

Naši lektori od prvej vyučovacej hodiny komunikujú so študentmi v španielčine (áno, niekedy, najmä u začiatočníkov, je oveľa efektívnejšie vysvetliť pojem v inom jazyku a čas venovať precvičovaniu tohto javu, ale je to posledná možnosť, ku ktorej sa utiekame). Máme radi študentov alebo skupiny študentov zložené z rôznych národností alebo kultúr, lebo nás dokážu obohatiť svojimi tradíciami, skúsenosťami a vyučovanie je tak pestrejšie. Študovali u nás študenti napríklad z Nemecka, Rakúska, Poľska, Arménska, Ukrajiny, Grécka, Belgicka i ďalších krajín.
Praktické podmienky konania kurzov

Cena za kurz

Cena za kurz sa odvíja od týchto faktorov: počet študentov v skupine / dĺžka vyučovacej hodiny / frekvencia vyučovania počas týždňa / celkový počet vyučovacích hodín v jednom kurze. Pre všetky otázky týkajúce sa ceny, konania a rozsahu vyučovania nás neváhajte kontaktovať cez skype (naše meno je: espanolparati) náš kontaktný formulár alebo telefonicky na +421 903 051 995. Tešíme sa na spoločné hodiny španielčiny.