Lengua viva 4

Home / ucebnice1 / Lengua viva 4

 

Español lengua viva 4 zohľadňuje požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pre dosiahnutie úrovne C1, kombinuje moderný prístup k výučbe jazykov s prístupom odpovedajúcim potrebám a požiadavkám študenta.

Tento diel sa skladá z 12 lekcií a zodpovedá učivu na jeden školský rok pri 3 hodinovej týždennej dotácii. Jednotlivé lekcie spolu tematicky nesúvisia, takže si vyučujúci dokáže vyskladať tematický plán tak, ako mu najlepšie vyhovuje.

Učebnicu a pracovný zošit dostávajú študenti našich prezenčných kurzov už v cene kurzu, buď ako noví študenti alebo ako stáli pri prechode z nižšej úrovne, teda si ju nemusia zháňať v kníhkupectvách

ukážka lekcie z učebnice
ukážka lekcie z pracovného zošita
ukážka audio nahrávky