pokračujúci začiatočníci A1/A2 večer

Home / pokračujúci začiatočníci A1/A2 večer

Večerný online kurz španielčiny pre pokračujúcich začiatočníkov A1/A2

Kód kurzu: A1A2122020

Alternatívy: 

ranný online kurz pre pokračujúcich začiatočníkov A1b

večerný online kurz pre pokračujúcich začiatočníkov A1b

večerný online kurz pre pokračujúcich začiatočníkov A1c

Kedy?
11. január – 17. marec 2021

O koľkej?
pondelok a streda: 19.00 – 20:00

Koľko hodín?
20 vyučovacích 60 minútových hodín

Pre koho?
všetci študenti od 16 rokov bez znalosti španielčiny, cudzinci sú vítaní

Koľkí?
min. 2 – max. 4 študenti v skupine

Za koľko?
všetci študenti 150 eur (20h x 7,50 eur/hod) cene kurzu je učebnica Aventura 1, ktorú po zaplatení kurzovného posielame študentom na uvedenú adresu

Kde?
vo virtuálnom prostredí bezplatnej verzie programu/aplikácie Microsoft Teams (odporúčame používať počítač alebo tablet, v mobile sa nedajú úplne pohodlne využívať všetky funkcie programu, hlavne písanie), ktorý si môžeš stiahnuť tu. S inštaláciou, zaregistrovaním a následným používaním radi pomôžeme. Odporúčame uskutočniť skúšobné online stretnutie pred samotnou prvou hodinou.

Kto učí?
skúsený, kvalifikovaný slovenský učiteľ španielčiny s dlhoročnou praxou a inovatívnymi metódami

Z čoho sa učí?
učebnica španielčiny Aventura 1, online cvičenia, texty, audio a video. Nezabudni, že gramatiku a nové slovíčka sa učíme priamo v reálnom čase všetci spoločne vo virtuálnom prostredí programu.

Čo sa naučím?

Skôr si budeme všetko opakovať: gramatiku, slovnú zásobu rôznych základných životných situácií a snažiť sa vybrúsiť to, čo už vieme, tak, aby to bolo správne. Učebnica nám bude slúžiť ako druhoradá pomôcka. Tento kurz je potrebný na získanie pevných základov pre študentov, ktorí sa už španielčinu začali učiť, ale stále nevedia dobre koncovky slovies, majú hokej v členoch, netušia, či ide najskôr podstatné alebo prídavné meno a hlavne si nevedie spomenúť na kopec slovíčok z určitej témy.

TÉMA 1: Perfektný prítomný čas
V tejto téme sa naučíme správne používať prítomný čas pravidelných a všetkých skupín nepravidelných slovies. A naučíme sa aj:

rozprávať o svojom dennom režime, o našej práci a víkendoch

opísať svoj dovolenkový deň

prerozprávať denný režim spolužiaka alebo skupiny spolužiakov

zopakujeme si tykanie a zdvorilostné vykanie jednej a viacerým osobám

zistíme, prečo slovesá typu ´gustar´ (páčiť sa, mať rád) nemusia byť také ťažké na pochopenie

slovnú zásobu: fyzický vzhľad, povaha, rodina, oblečenie a obuv, denný režim, záujmy a záľuby

TÉMA 2: Čo, kde, kedy, ako, prečo, aké, odkiaľ…
V tejto téme si vezmeme na mušku otázky. Preto sa naučíme:

používať správne opytovacie zámeno, pýtať sa jednej a viacerých osôb

cielene sa zameriame na životné situácie, kde je treba klásť veľa otázok

naučíme sa používať v správnom poradí prídavné mená a členy

vycibríme do dokonalosti zhodu v rode a čísle členov, prídavných a podstatných mien

naučíme sa správne používať privlastňovacie a ukazovacie zámená, predložky s miestom

slovnú zásobu: v meste, na úrade alebo pracovnom pohovore, v prírode, meste a na vidieku

TÉMA 3: To sa fakt stalo?
V tejto téme sa naučíme alebo si zopakujeme predprítomný čas a konečne sa najeme. Preto sa naučíme:

tvoriť správne tvary predprítomného času

používať tento čas v správnej podobe v konkrétnych situáciách

opisovať svoje zážitky a skúsenosti z práce, života a dovoleniek

kombinovať prítomný a predprítomný čas

slovnú zásobu: jedlá a nápoje, v potravinách a na trhu, v bare a kaviarni, v reštaurácii

Ako sa prihlásim?

1. prečítaš si podmienky prijatia do online kurzu, vyplníš a odošleš online prihlášku (nie sú tam žiadne chytáky, neboj, sme poctivá jazykovka, ktorá si váži študentov)

2. počkáš, kým ti príde potvrdzujúci email s inštrukciami ohľadom platby

3. dostaneš od nás elektronickú faktúru, ktorú sa budeš snažiť uhradiť čím skôr

4. stiahneš si bezplatnú verziu programu Microsoft Teams, zaregistruješ sa

5. dáš nám vedieť, aby sme si vyskúšali spojenie (info@espanolparati.sk)

6. príde ti od nás poštou papierová učebnica Aventura 1

7. pripojíš sa na prvú online hodinu španielčiny a sľúbiš nám, že sa na to sem tam pozrieš aj mimo spoločných hodín 🙂