pokračujúci začiatočníci A1b predpoludnie LETO

Home / pokračujúci začiatočníci A1b predpoludnie LETO

Predpoludňajší online kurz španielčiny pokračujúci začiatočníci A1b LETO

Kód kurzu: A1b072021predLETO

Alternatívy: individuálny online kurz španielčiny pre úplných začiatočníkov A1

Kedy?
6. júl – 26. august  2021

O koľkej?
utorok a štvrtok 9:00 – 10:00

Koľko hodín?
16 vyučovacích 60 minútových hodín

Pre koho?
všetci študenti od 16 rokov s minimálne jedným trimestrom španielčiny (cca. 20-30 vyučovacích hodín), cudzinci sú vítaní

Koľkí?
max. 4 študenti v skupine (ostávajú 2 voľné miesta)

Za koľko?
noví študenti 120 eur (16 h x 7,5 eur/hod), v cene kurzu je učebnica Aventura 1, ktorú po zaplatení kurzovného posielame študentom na uvedenú adresu + malý darček, stáli študenti 96 eur (16 x 6 eur/hod)

Kde?
vo virtuálnom prostredí bezplatnej verzie programu/aplikácie Microsoft Teams (odporúčame používať počítač alebo tablet, v mobile sa nedajú úplne pohodlne využívať všetky funkcie programu, hlavne písanie), ktorý si môžeš stiahnuť tu. S inštaláciou, zaregistrovaním a následným používaním radi pomôžeme. Odporúčame uskutočniť skúšobné online stretnutie pred samotnou prvou hodinou.

Kto učí?
skúsený, kvalifikovaný slovenský učiteľ španielčiny s dlhoročnou praxou a inovatívnymi metódami

Z čoho sa učí?
učebnica španielčiny Aventura 1, online cvičenia, texty, audio a video. Nezabudni, že gramatiku a nové slovíčka sa učíme priamo v reálnom čase všetci spoločne vo virtuálnom prostredí programu.

Čo sa naučím?

TÉMA 1: Poďme sa predstaviť
V tejto téme sa naučíme predstaviť seba a iných. Preto sa naučíme:

pozdraviť a rozlúčiť sa

predstaviť seba a iných

vyplniť dotazník so svojimi osobnými údajmi v španielčine

použiť základné vety v španielčine potrebné na prežitie na kurze

abecedu, čísla do 100, povolania, národnosti a jazyky

… a dozvieme sa, že španielčina nie je jediným oficiálnym jazykom v Španielsku

TÉMA 2: Chcem sa učiť po španielsky
V tejto téme sa pozrieme, čo chceme robiť na tomto kurze španielčiny. Preto sa naučíme:

vyjadriť svoje záujmy a záľuby v neurčitku

časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase

vyjadriť želania pomocou slovesa chcieť

porozprávať, čo všetko robíme v škole, v práci, doma a vo voľnom čase

spýtať sa a vyjadriť príčinu činností, ktoré robíme

pomenovať predmety v škole a práci a vedieť ich opísať: farbu, tvar, formu, materiál a použitie

… a zistíme, koľko ľudí hovorí na svete po španielsky a s akými inými jazykmi je v stáročnom kontakte

TÉMA 3: Kde je toto mesto?
V tejto téme sa vyberieme na dovolenku do španielsky hovoriaceho sveta. Preto sa naučíme:
 

opísať miesta

vyjadriť existenciu, umiestnenie a identifikovať miesto, osoby alebo predmety

povedať, robievame na dovolenke a opísať jeden dovolenkový deň

porovnávať rôzne miesta, povedať, že je niečo lepšie alebo horšie, uviesť preferenciu

slovesá denného režimu cez pracovný deň, víkend a na dovolenke

… a zistíme, čo je Alhambra a množstvo iných zaujímavostí z juhošpanielskej Andalúzie 

Ako sa prihlásim?

1. prečítaš si podmienky prijatia do online kurzu, vyplníš a odošleš online prihlášku (nie sú tam žiadne chytáky, neboj, sme poctivá jazykovka, ktorá si váži študentov) a ak chceš, pokojne si dohodni bezplatnú ukážkovú hodinu

2. počkáš, kým ti príde potvrdzujúci email s inštrukciami ohľadom platby

3. dostaneš od nás elektronickú faktúru, ktorú sa budeš snažiť uhradiť čím skôr

4. stiahneš si bezplatnú verziu programu Microsoft Teams, zaregistruješ sa

5. dáš nám vedieť, aby sme si vyskúšali spojenie (info@espanolparati.sk)

6. príde ti od nás poštou papierová učebnica Aventura 1

7. pripojíš sa na prvú online hodinu španielčiny a sľúbiš nám, že sa na to sem tam pozrieš aj mimo spoločných hodín 🙂