veľmi pokročilí B2 ráno LETO

Home / veľmi pokročilí B2 ráno LETO

Ranný online kurz španielčiny pre veľmi pokročilých B2 LETO

Alternatívy:

Kedy?
12. júl – 25. august 2021

O koľkej?
pondelok a streda: 7:00 – 8:00

Koľko hodín?
14 vyučovacích 60 minútových hodín

Pre koho?
všetci študenti od 16 rokov so znalosťou španielčiny min. na úrovni B1, cudzinci sú vítaní

Koľkí?
min. 4 – max. 6 študentov v skupine

Za koľko?
všetci študenti 98 eur (14 h x 7 eur/hod), stáli študenti 84 eur (14 h x 6 eur/hod) v cene kurzu je učebnica a pracovný zošit Bitácora 4 Nueva edición, rovnako aj ročný prístup do študentského prémiového virtuálneho konta na campus.difusion.com ktoré po zaplatení kurzovného posielame študentom na nimi uvedenú adresu

Kde?
vo virtuálnom prostredí bezplatnej verzie programu/aplikácie Microsoft Teams (odporúčame používať počítač alebo tablet, v mobile sa nedajú úplne pohodlne využívať všetky funkcie programu, hlavne písanie), ktorý si môžeš stiahnuť tu. S inštaláciou, zaregistrovaním a následným používaním radi pomôžeme. Odporúčame uskutočniť skúšobné online stretnutie pred samotnou prvou hodinou.

Kto učí?
skúsený, kvalifikovaný slovenský učiteľ španielčiny s dlhoročnou praxou a inovatívnymi metódami

Z čoho sa učí?
učebnica a pracovný zošit španielčiny Bitácora 4 Nueva edición, online cvičenia, texty, audio a video. Nezabudni, že gramatiku a nové slovíčka sa učíme priamo v reálnom čase všetci spoločne vo virtuálnom prostredí programu. Súčasťou je aj ročný prístup do online prémiového prostredia campus.difusion.com

Čo sa naučím?

TÉMA 1: Plynulejšie s menším počtom chýb
V tejto téme sa budeme venovať opakovaniu a zistíme, kto je dobrým študentom. Preto sa naučíme:

slovnú zásobu pri učení sa cudzieho jazyka

hlavné prekážky a ciele, ktoré nás sprevádzajú pri učení sa cudzieho jazyka

pocity, emócie, duševné procesy

podmienkové súvetia so spojkou si ´ak, keby´

minulý čas subjunktíva

rozprávať o hypotetických situáciách, úspechoch a ťažkostiach pri štúdiu

TÉMA 2: Ľúbi ma, či ma neľúbi?
V tejto téme si budem hľadať životného partnera alebo partnerku. Preto sa naučíme:

slovnú zásobu povahových čŕt, osobnosti, ľúbostných vzťahov a rodiny

opisné slovesné väzby s neurčitkom, prechodníkom alebo trpným príčastím

vzťažné súvetia s oznamovacím spôsobom a subjunktívom

hodnotiace vzťažné súvetia so subjunktívom

opisovať postoje, charaktery a pocity

hodnotiť minulé skutočnosti, vyjadriť málo pravdepodobné hypotézy

z kultúry sa pozrieme na súčasných španielskych spisovateľov, aj si z nich niečo prečítame

porozprávame sa o generačných rozdieloch pri ľúbostných vzťahoch

TÉMA 3: Je to pravda alebo lož?
V tejto téme si zoberieme na mušku hypotézy a konšpirátorov. Preto sa naučíme:

slovnú zásobu z oblasti masmédií, informačných kanálov, novinársky písomný prejav

sloveso veriť, veriť si, myslieť si, príslovky končiace na -mente, slovesá názoru a myslenia

čítať a interpretovať udalosti a správy, vyjadriť na ne svoj názor, súhlas alebo nesúhlas

dementovať správy a články

v kultúre sa pozrieme bližšie na atentáty v Madride a médiá v Španielsku a Latinskej Amerike

na záver urobíme veľký projekt: súhrn najdôležitejších správ daného týždňa alebo mesiaca a vytvoríme veľkého sprievodcu ako byť dobre informovaným občanom

Ako sa prihlásim?

1. prečítaš si podmienky prijatia do online kurzu, vyplníš a odošleš online prihlášku (nie sú tam žiadne chytáky, neboj, sme poctivá jazykovka, ktorá si váži študentov)

2. počkáš, kým ti príde potvrdzujúci email s inštrukciami ohľadom platby

3. dostaneš od nás elektronickú faktúru, ktorú sa budeš snažiť uhradiť čím skôr

4. stiahneš si bezplatnú verziu programu Microsoft Teams, zaregistruješ sa

5. dáš nám vedieť, aby sme si vyskúšali spojenie (info@espanolparati.sk)

6. príde ti od nás poštou alebo osobne papierovú učebnicu a pracovný zošit Bitácora 4 Nueva edición 

7. pripojíš sa na prvú online hodinu španielčiny a sľúbiš nám, že sa na to sem tam pozrieš aj mimo spoločných hodín 🙂