firemné online kurzy španielčiny

Home / kurzy / firemné online kurzy španielčiny

Prvým krokom pred začiatkom štúdia španielčiny je spoznanie Vašich reálnych potrieb a očakávaní od kurzu. Firemné kurzy všetkých vedomostných úrovní prebiehajú po dohode buď v našich priestoroch alebo v priestoroch určených klientom. Sú vedené skúseným a profesionálnym lektorom španielčiny, ktorý má počas celého vyučovacieho procesu na zreteli cieľ stanovený na začiatku kurzu spoločne medzi študentmi a lektorom.
Firemný kurz chápeme, podobne ako zamestnávateľ, ako investíciu do ďalšieho vzdelávania vlastných zamestnancov, preto pravidelne vyhodnocujeme dosiahnuté učebné úspechy a neustále sa usilujeme študenta motivovať do hlbšieho štúdia jazyka, kultúry a civilizácie hispanofónnych krajín.

Ponúkame ukážkovú hodinu zadarmo pre každý kurz (napr. zamestnávateľ si objedná tri firemné kurzy rôznych úrovní v rôznych časoch a dňoch, pre každý kurz poskytneme prvú ukážkovú hodinu zadarmo). Na základe vlastných potrieb si môžete flexibilne vytvoriť vlastnú skupinu.

Všetci študenti/tky dostávajú v cene kurzu originály učebnice (príp. pracovného zošita) + začiatočníci aj vreckový španielsko-slovenský slovník (cudzinci v skupine podľa potreby španielsky slovník v preferovanej jazykovej variácii), vyššie úrovne aj čítanku súčasných španielskych alebo latinskoamerických autorov.

Nezáleží na tom, či sa kurz koná u nás alebo u Vás, prirodzenou súčasťou nášho vyučovacieho procesu sú aj dynamické učebné materiály v podobe audia, videa a webu. Každý kurz má v cene vlastnú virtuálnu podporu na našich webových stránkach, kde si študenti môžu po každej vyučovacej hodine pozrieť aktualizované informácie o tom, čomu sme sa na hodine venovali, aká je domáca úloha, prípadne stiahnuť kópie doplnkových materiálov, vypočuť nahrávky, pozrieť video, ktoré sme videli na hodine alebo si precvičiť nové jazykové javy klinutím na link.

Naši lektori od prvej vyučovacej hodiny komunikujú so študentmi v španielčine (áno, niekedy, najmä u začiatočníkov, je oveľa efektívnejšie vysvetliť pojem v inom jazyku a čas venovať precvičovaniu tohto javu, ale je to posledná možnosť, ku ktorej sa utiekame). Máme radi skupiny zložené z rôznych národností alebo kultúr, lebo nás dokážu obohatiť svojimi tradíciami, skúsenosťami a vyučovanie je tak pestrejšie. Študovali u nás študenti napríklad z Nemecka, Rakúska, Poľska, Arménska, Ukrajiny, Grécka, Belgicka i ďalších krajín.

Cena za kurz sa odvíja od týchto faktorov: miesto vyučovania / počet študentov v skupine / dĺžka vyučovacej hodiny / frekvencia vyučovania počas týždňa / celkový počet vyučovacích hodín v jednom kurze. Pre všetky otázky týkajúce sa ceny, konania a rozsahu vyučovania nás neváhajte kontaktovať cez náš kontaktný formulár alebo telefonicky na +421 903 051 995. Tešíme sa na spoločné hodiny španielčiny.