učitelia

Home / systém / učitelia

Zdeno Kubík sa narodil v Žiline, v rokoch 1996-1999 študoval odbor španielsky jazyk a literatúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2001-2005 študoval odbor učiteľstvo španielskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 2002-2004 študoval odbor španielsky jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Granadskej univerzity v Granade (Španielsko) a zároveň ako lektor učil slovenčinu španielskych študentov na Oddelení slovanských jazykov a literatúr tej istej fakulty.

Skúsenosti s vyučovaním španielčiny má od roku 2000 zo žilinskej Akadémie vzdelávania, neskôr učil pre ďalšie jazykové školy v Bratislave: Orbis Pictus, Akademos, Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka ako aj na 1. súkromnom gymnáziu. Súkromné individuálne, firemné a skupinové jazykové kurzy pod vlastnou hlavičkou ESPAÑOL PARA TI organizuje od roku 2004, najskôr do roku 2020 prezenčnou formou v Dome kultúry Nivy v Bratislave, od marca 2020 výlučne v online prostredí Microsoft Teams a ďalších aplikácií a digitálnych technológií.

Je tiež spoluautorom a prekladateľom veľmi úspešnej trojdielnej slovenskej učebnice španielčiny pre stredné a jazykové školy Aventura.