stredne pokročilí

Home / kurzy / úrovne / stredne pokročilí

Stredný stupeň ovládania jazyka

(úroveň B1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Všeobecná charakteristika:

Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

Pre túto úroveň momentálne otvárame tento kurz:

ranný online kurz španielčiny pre stredne pokročilých B1.2

večerný online kurz španielčiny pre stredne pokročilých B1.3