úplní začiatočníci

Home / kurzy / úrovne / úplní začiatočníci

Základný – elementárny stupeň ovládania jazyka

(úroveň A1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Všeobecná charakteristika:
Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

Pre túto úroveň momentálne otvárame tento kurz:

online ranný kurz španielčiny pre úplných začiatočníkov A1.1 

online popoludňajší kurz španielčiny pre úplných začiatočníkov A1.1 tínedžeri

online večerný kurz španielčiny pre úplných začiatočníkov A1.1 

online individuálny kurz španielčiny pre úplných začiatočníkov A1