mierne pokročilí

Home / kurzy / úrovne / mierne pokročilí

Mierny stupeň ovládania jazyka

(úroveň A2 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Všeobecná charakteristika:

Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

Pre túto úroveň momentálne otvárame tieto online kurzy:

ranný online kurz španielčiny pre mierne pokročilých A2.3