mierne pokročilí

Home / kurzy / úrovne / mierne pokročilí

Mierny stupeň ovládania jazyka

(úroveň A2 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Všeobecná charakteristika:

Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

Pre túto úroveň momentálne otvárame tieto online kurzy:

ranný online kurz španielčiny pre mierne pokročilých A2.1

večerný online kurz španielčiny pre mierne pokročilých A2.1

večerný online kurz španielčiny pre mierne pokročilých A2.2

večerný online kurz španielčiny pre mierne pokročilých A2.3