čítanky

Home / systém / čítanky

Na vyučovaní vo vyšších úrovniach už nie je toľko času na čítanie rozsiahlejších a zložitejších textov (keďže sa tam viac rozprávame, lebo už vieme vyjadriť takmer všetko, na čo myslíme) a niektorí študenti sa dokážu na čítanie v cudzom jazyku sústrediť len v tichu domova. Čítať je však potrebné, pretože písomný prejav je trochu iný ako ústny a má svoje zvláštnosti.

Približne po prvom roku štúdia prichádza u niektorých učenia chtivých študentov k neodolateľnej túžbe prečítať si nejakú knihu priamo v španielčine. Na otázku, aký typ knihy by to mal byť, sme dostali takéto odpovede:

  • aby nebola hrubá
  • musí tam byť veľmi zaujímavý príbeh
  • nech to nie je nič infantilné
  • aby som tomu aspoň trochu rozumela
  • dúfam, že nestrávim viac času pri slovníku ako pri knihe samotnej
  • malo by sa to odohrávať v Španielsku alebo Latinskej Ameriky

Chápeme túto túžbu aj tieto obavy. Preto ponúkame študentom vyšších úrovní ( od úrovne A2) v cene kurzu každý trimester inú čítanku. Pri ich výbere sa riadime skúsenosťami z minulých ročníkov, pútavosťou príbehu, zrozumiteľnosťou jazyka, vysvetlením novej slovnej zásoby ako aj vizuálnou stránkou čítanky, či doplnkovými cvičeniami a audio nahrávkami.

Čítanku si študenti čítajú sami mimo vyučovania v týždňových intervaloch po kapitolách a následne sa snažia každú kapitolu spoločne čo najvýstižnejšie prerozprávať na nasledujúcej hodine. Zároveň si vzájomne vysvetľujeme nové slová a neznáme gramatické výrazy alebo frazeologické zvraty.

Un empleado ejemplar

Un empleado ejemplar

  El protagonista es un empleado de banca convertido en héroe por accidente. Incluye ejercicios de comprensión lectora, de gramática...

Vuelo 505 con destino a Caracas

Vuelo 505 con destino a Caracas

  La portavoz del gobierno español admite que tienen sospechas de que hay espías infiltrados en el gobierno. Los periodistas...

El Camino de las Estrellas

El Camino de las Estrellas

  El lector descubre la cultura española a la vez que se ve envuelto en un misterio que acompaña a...

Los libros perdidos

Los libros perdidos

  Lourdes estudia 4.º de la ESO en un instituto de Educación Secundaria en Toledo, donde se organiza una Exposición...

Muérdeme

Muérdeme

  Julio tiene una pasión, la música brasileña. A esa pasión le dedica su programa de radio semanal mientras vive...

Gaudí inacabado

Gaudí inacabado

  Cuando Héctor, estudiante de arquitectura, llega a Barcelona, lo hace con el deseo de escribir su tesis doctoral sobre...

El comienzo del fin del mundo

El comienzo del fin del mundo

Diciembre de 2012. Isabel deja en Madrid su trabajo como piloto de aviones y decide irse a Cholula. Siempre había...

El secreto de los moáis

El secreto de los moáis

  Álex y Rikke se conocen en Santiago de Chile. Él es un “detective de la historia” que viaja por...