úrovne

Home / kurzy / úrovne

Klikni na úroveň, ktorá ti vyhovuje, dozvieš sa viac a zároveň zistíš, aké kurzy pre danú úroveň práve otvárame alebo už bežia. Nezabudni, takmer vždy sa dá prihlásiť aj do už prebiehajúcich kurzov.

Základný – elementárny stupeň ovládania jazyka
(úroveň A1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

 

Pokračujúci začiatočníci A1+  elementárny stupeň ovládania jazyka
(úroveň A1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

 

Mierne pokročilí – stredný stupeň ovládania jazyka
(úroveň A2 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

 

Stredne pokročilí – stredný stupeň ovládania jazyka
(úroveň B1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

 

Veľmi pokročilí – stredný a vysoký stupeň ovládania jazyka
(úrovne B2 a C1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)