systém

Home / systém

systém online kurzov španielčiny

Naše skupinové kurzy španielčiny prebiehajú vždy v troch trimestroch počas jedného školského roka, ktorý začína v septembri a končí v júni nasledujúceho kalendárneho roku. Každý potenciálny záujemca o kurz sa môže prihlásiť do ktoréhokoľvek trimestra, stálym študentom rezervujeme miesto v kurze pri splnení prihlasovacích podmienok, ktoré im oznamujeme pred ukončením prebiehajúceho trimestra.

Prihlasovanie do kurzov prebieha prostredníctvom online prihlasovacích formulárov na web stránke daného kurzu. Po prijatí správne vyplneného prihlasovacieho formuláru Vás budeme kontaktovať Vami zvoleným spôsobom a upresníme Vám ďalšie kroky potrebné pre úspešné prihlásenie do kurzu.