učebnice

Home / systém / učebnice

Vieme, že učebnica španielčiny, ak je dobre a kvalitne spracovaná a doplnená v dnešnej dobe aj ďalšími podpornými formátmi ako audio, video a online, môže byť vynikajúcou pomôckou pre študenta aj učiteľa pri ich spoločnom cieli: naučiť sa čo možno najviac za čo najkratší možný čas, ale naučiť sa kvalitne, pokiaľ možno bez chýb.

Učebnice, ktoré naši študenti dostávajú v cene kurzu (nemusia si ich teda zháňať kade tade po internete a kamenných kníhkupectvách), študenta oboznámia s civilizáciami Španielska a Hispánskej Ameriky, pripravia ich na spoločensko-kultúrne odlišnosti, rozdiely v samotnom chápaní komunikácie, verbálnej aj neverbálnej, zvyky, ktoré sa nám môžu niekedy javiť ako čudné a naopak, vedieť španielsky hovoriacim vysvetliť zvyky vlastnej kultúry, ktoré si oni môžu vysvetľovať, akoby boli z inej galaxie.

Keďže aj učebnica španielčiny je písaná v určitej konkrétnej dobe konkrétnymi autormi, po čase začne akosi prirodzene vizuálne aj obsahovo starnúť. Tento problém poznáme z našich skúseností, snažíme sa v preto v určitých časových cykloch aj naše sady učebníc obmieňať tak, aby mal náš študent istotu, že z toho, z čoho sa učia jeho kolegovia na niektorej madridskej alebo barcelonskej jazykovej škole, sa učí aj on alebo ona.

Zoznam aktuálne používaných učebníc španielčiny na našich kurzoch: