veľmi pokročilí

Home / kurzy / úrovne / veľmi pokročilí

Stredný a vysoký stupeň ovládania jazyka

(úroveň B2 a C1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Všeobecná charakteristika:

Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

Pre túto úroveň momentálne otvárame tieto kurzy:

ranný online kurz španielčiny pre veľmi pokročilých B2.1

večerný online kurz španielčiny pre veľmi pokročilých B2.1

ranný online kurz španielčiny pre veľmi pokročilých B2/C1

večerný online kurz španielčiny pre veľmi pokročilých C1

online večerný online kurz španielčiny pre veľmi pokročilých C1/C2