Základný – elementárny stupeň ovládania jazyka
(úroveň A1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Pokračujúci začiatočníci A1+  elementárny stupeň ovládania jazyka
(úroveň A1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Mierne pokročilí – stredný stupeň ovládania jazyka
(úroveň A2 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Stredne pokročilí – stredný stupeň ovládania jazyka
(úroveň B1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)

Veľmi pokročilí – stredný a vysoký stupeň ovládania jazyka
(úroveň B2 a C1 podľa Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca)